Delyth Daeareg

DelythDaeCYMDelyth Daeareg

Allwch chi helpu Jane Daeareg adnabod y creigiau ei bod hi wedi dod o hyd i? Yna ewch allan a gweld os allwch chi ddod o hyd i unrhyw un ohonynt eich hun.

Dyna Syniad: Mae’r Ddaear wedi bodoli ers tua 4.5 biliwn o flynyddoedd. Gan ddefnyddio rheol mesurydd yn rhoi darn o bapur i’r dde ar y brig. Dyna pa mor hir y dyn wedi bod o gwmpas mewn perthynas ag oedran y Ddaear.