Afonydd Rhuthro

Afonydd Rhuthro

Mae’r afon Tawe yn llifo i lawr y Cwm ac Abertawe drwy un o Ganolfannau y Parc Cenedlaethol , Parc Gwledig Craig- y-nos. Mae’r afon yn newid yn ddramatig rhwng y Parc Gwledig ac ymhellach i fyny’r dyffryn yn agos at ei ffynhonnell. Cyn mynd allan ac ymchwilio i afon hon mae’n dda i ddod i adnabod rhai o’i brif nodweddion.

Dyna Syniad: Gyda gwydraid o ddŵr a hambwrdd, arbrofi gyda pa mor gyflym mae’r dŵr llif dibynnu ar ba mor serth ongl yr hambwrdd yn. Sut mae hyn yn effeithio lled y llif a pa broblemau allai achosi hwn mewn afon?