Map a Chwmpawd

compasCYMMap a Chwmpawd

I ddod o hyd i’ch ffordd o amgylch mae’n ddefnyddiol gwybod pa gyfeiriad yr ydych am fynd. Mae gwybod y pwynt y cwmpawd , Gogledd , Dwyrain , De a Gorllewin yn ddechrau gwych, yna symud ymlaen i’r pwyntiau eraill fel Gogledd , Gogledd-orllewin ac yn y blaen. Gwelwch os gallwch ddod o hyd rhai o’r mannau arbennig yn y Parc Cenedlaethol gan ddefnyddio’r daflen waith.

downloadCYM

Dyma syniad: Dechreuwch yn Aberhonddu a ddewis tri lleoedd eraill yn y Parc Cenedlaethol y byddech yn hoffi ymweld. Ysgrifennwch ba gyfeiriad mae’n nhw o Aberhonddu a disgrifio sut y gallech dod o hyd ohonynt.