Gêm Cardiau Parciau Cenedlaethol

Trwy agor y ffeiliau isod cewch eich cyflwyno i dair o ardaloedd hyfrytaf a mwyaf eiconig Cymru; Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Parciau Cenedlaethol yng Ngymru (5Mb)

Pan fyddwch wedi edrych ar y pecyn, profwch eich gwybodaeth am Barciau Cenedlaethol Cymru gyda ein Gêm Cardiau ‘Parau’.

pairs gameGraphic

 

Cadwch gopi  o’r ffeil gerllaw i wirio eich bod wedi cysylltu’r cardiau yn gywir neu gofynnwch i aelod arall o’r grŵp/athro sicrhau nad oes neb yn twyllo.