Adeladu lloches

Adeladu lloches

shelterMae lloches yn hanfodol ar gyfer goroesi. Pa fath o loches y byddech yn dylunio os byddwch angen un ? Argraffwch y daflen a rhoi cynnig arni.
downloadCYM

Dyma syniad: Adeiladu model gyda brigau a dail bach y tu allan, wedyn  cael dwr mewn gall dyfrio neu bwced o ddŵr a gweld os gall e wrthsefyll peth ‘glaw’.